Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Mag bigay ng tatlong sitwasyon sa pandemyang ito at tukuyin mula soon ang mataas na gamit ng isip at -

Mag bigay ng tatlong sitwasyon sa pandemyang ito at tukuyin mula soon ang mataas na gamit ng isip at -

Asked by: Guest | Views: 245
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

wala pong picture hindi ko masasagotan sorry