Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Magbigay ng salitang nagsisimula sa titik Q

Magbigay ng salitang nagsisimula sa titik Q

Asked by: Guest | Views: 76
Total answers/comments: 2
Guest [Entry]

"Salitang nagsisimula sa titik Q:

Quarter - kwarter

Palitan ang letrang Q ng letrang KW dahil sa wikang Tagalog walang salita na nagsisimula ng Q."
Guest [Entry]

"Salitang nagsisimula sa titik Q:

Quarter - kwarter

Palitan ang letrang Q ng letrang KW dahil sa wikang Tagalog walang salita na nagsisimula ng Q."