Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Magsulat ng sariling orihinal na alamat na nagsasalaysay na pinagmulan ng isang bagay, lugar, pagkain -

Magsulat ng sariling orihinal na alamat na nagsasalaysay na pinagmulan ng isang bagay, lugar, pagkain -

Asked by: Guest | Views: 15
Total answers/comments: 0