Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Meaning of katesismo in tagalog

Meaning of katesismo in tagalog

Asked by: Guest | Views: 59
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Ang katekismo ng Simbahan ay isang opisyal na aral ng Simbahan na siyang magpapaliwanag ng mga aral theological, spiritual at moral.