Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Mga dapat kong gawin bilang taong may dignidad?

Mga dapat kong gawin bilang taong may dignidad?

Asked by: Guest | Views: 34
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Bilang isang taong may dignidad, kinakailangan mong panatilihin ang respeto sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Doon magmumula ang pagkakaraon ng isang magandang dignidad upang taas noo kang haharap sa bawat isang mamamayan bilang isang tao may malinis na kalooban