Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Mga katangian bilang lider o kasapi ng isang samahan ni mother teresa

Mga katangian bilang lider o kasapi ng isang samahan ni mother teresa

Asked by: Guest | Views: 92
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"-Pagiging matulungin at may mabuting puso sa mga taong nangangailangan ng tulong.

-pagtulong ng walang hinihintay na kapalit"