Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Mga paraan upang makita ang kaugnayan sa presyo ng supply

Mga paraan upang makita ang kaugnayan sa presyo ng supply

Asked by: Guest | Views: 67
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Kapag tumaas ang presyo, tataas din ang suplay, at kapag bababa ang presyo, bababa din ang suplay.

Kapag ang presyo ng isang produkto ay tumataas, mas magaganahan pang gumawa ng mga panibagong suplay ang prodyuser."