Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Mga samahan o organisasyong sianlihan,itinatag,pinamunuan ni stalin

Mga samahan o organisasyong sianlihan,itinatag,pinamunuan ni stalin

Asked by: Guest | Views: 32
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nananatiling walang pinapanigan si Stalin subalit lumagda ng kasunduang pangkapayapaan sa piling ng pinuno ng Alemanya na si Adolf Hitler. Pagkaraan ay nakipaglaban siya sa isang madugong digmaan pagkaraang lusubin ng Alemanya ang Unyong Sobyet. Nang magwakas ang digmaan, nakontrol ni Stalin ang lahat ng Silangang Europa kasama na ang Silangang Alemanya. Doon ay naitatag ang isang serye ng matatapat na mga estadong may iisang partido na Marxista at Leninista, na nagpalawak sa kaniyang kapangyarihan at nakatiyak sa posisyon ng Unyong Sobyet bílang isang superpower.