Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Mga solusyon sa territorial dispute

Mga solusyon sa territorial dispute

Asked by: Guest | Views: 65
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ang territorial dispute ay ang hindi pagkakasundo sa pagmamay-ari o pagkontrol sa isang lupain o anyong tubig ng dalawa o higit pang malayang bansa. Ang malaking salik o dahilan nito ay ang pagkakaroon ng giyera o terorismo. Mahalaga ang pagtugon nito upang magkaroon ng pandaigdigang kapayapaan.

Upang hindi magkaroon ng territorial dispute kinakailangang maitakda ang hangganang politika sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan. Dapat mayroong tamang pagtatakda ng hangganang political. Mahalaga rin ang pagsasagawa ng estratihiya at patakaran ng bawat bansa. Kailangan din ang pagkakaroon ng epektibong mekanismo o malayang arbitration council o outside mediator para malutas ang anumang hidwaan.

Maaari ring sumangguni sa mga sumusunod na link:

brainly.ph/question/949760

brainly.ph/question/1044776

brainly.ph/question/1044776"