Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Mga uri ng katutubong materyales

Mga uri ng katutubong materyales

Asked by: Guest | Views: 42
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

kawayan ginagamit din nila itong instrumento at mnga bahay