Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Mga uri ng layunin sa pananaliksik

Mga uri ng layunin sa pananaliksik

Asked by: Guest | Views: 35
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ang pananaliksikay matiyagaat hindiminamadali.Upangmatiyakang katumpakan(accuracy) ngpananaliksik, kailangangpagtiyagaanang bawathakbangnito. Ang pananaliksikna minadaliatginawanangwalangpag-iingatay kadalasanghumahantongsahindimatitibayna kongklusyonat paglalahat.Hal., Kapagtinatamadmag-isip, nangongopyanalangng ideyasaaklato internet sources naginagamitna sanggunian. Kapagito¶ynatuklasan, maaaringkasuhanng plagiarism angmag-aaralna magigingdahilanng pagbagsakniyasakursoo pagpapaalissapaaralan. Mag-isipkahitmahirap.

Mapagpabuting mgaumiiralnateknikat makadebelopng mgabagonginstrumento o produkto.Makatuklasng hindipa nakikilalangsubstances at elements.Higitna maunawaanang kalikasanng mgadatinangkilalangsubstances at elements."