Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

MY QUESTION IS WHAT IS ENCOMIENDA

MY QUESTION IS WHAT IS ENCOMIENDA

Asked by: Guest | Views: 34
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Ang Encomienda ay isang sistema ng paggawa ng Espanyol. Ginagantimpalaan nito ang mga mananakop sa paggawa ng mga partikular na grupo ng mga tao ng paksa. Ito ay unang itinatag sa Espanya sa panahon ng Romano, ngunit ginagamit din kasunod ng pananakop ng mga Muslim na teritoryo.