Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

"Paano ginamit ang pagsulat sa pagpapahayag ng damdamin? *Naging makatarungan ba ang paggamit sa pagsulat sa social media sites? *Ano-anon

"Paano ginamit ang pagsulat sa pagpapahayag ng damdamin? *Naging makatarungan ba ang paggamit sa pagsulat sa social media sites? *Ano-anong mga tuntunin sa pagsulat ang binigyan/hindi binigyan ng konsiderasyon sa social media? IPALIWANAG SA 3 PANGUNGUSAP LAMANG"

Asked by: Guest | Views: 64
Total answers/comments: 0