Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Paano naitatag ang united nations

Paano naitatag ang united nations

Asked by: Guest | Views: 61
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Sa mahabang panahon ng sigalot nagkaisa ang bawat bansa na dapat na itong wakasan at sa halip ay magtulungan.Ito dahilan ng pagkakatatag ng United Nations para matulungan ang isa't-isa at mapanatili ang kalpayapaan.