Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Paano nakapagpapabilis sa integrasyon ng mga bansa ang globalisasyon

Paano nakapagpapabilis sa integrasyon ng mga bansa ang globalisasyon

Asked by: Guest | Views: 90
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Nakapagpapabilis sa integrasyon ng mga bansa ang globalisasyon dahil nagbibigay ng daan ang globalisasyon upang mas mapabilis ang ugnayan at komunikasyon ng isang bansa sa iba pang mga bansa.

Dahil sa konsepto ng globalisasyon, nagkaroon ng mga organisasyon kagaya ng World Trade Organization (WTO) at ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Dahil sa mga organisasyon na ito na repleksiyon ng globalisasyon, naging mas maayos ang ugnayan ng mga bansa at naging mas madali para sa mga ito na mapag-usapan at masolusyonan ang iba't ibang mga isyu sa anumang rehiyon ng mundo. Bukod pa rito, ang mga organisasyon na ito ang naging daan upang mag-mistulang ""borderless"" ang mga ekonomiya ng bawat bansa dahil sa epekto ng globalisasyon sa lipunan. Ang ibig sabihin nito, naging mas mabilis at mas madali ang pagdaloy ng mga impormasyon, diskusyon, turista, manggagawa, produkto, kumpanya, negosyo, at iba pa. Totoo nga na may kapangyarihan ang globalisasyon na gawing mas maliit ang mundo. Ang kahalagahan ng globalisasyon ay ramdam sa bawat bansa sa buong mundo.

Narito ang iba pang links na may kaugnayan sa nasabing paksa tungkol sa globalisasyon:

Ano nga ba ang globalisasyon: brainly.ph/question/108270

Ano ba ang globalisasyong ekonomiya: brainly.ph/question/915212

Limang mga susing salita at  detalye tungkol sa globalisasyon: brainly.ph/question/1753292"