Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Paano nakapasok ang mga hapones sa pilipinas?

Paano nakapasok ang mga hapones sa pilipinas?

Asked by: Guest | Views: 24
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Nagsimula ang pag-atake ng mga Hapones sa Pilipinas noong ika-walo ng Disyembre 1941 pagkatapos lusubin ng mga Hapones ang Pearl Harbor sa isla ng Hawaii sa Estados Unidos. Lumusob sila sa pamamagitan ng pambobomba at aerial raids.

Pagkatapos ang pagbagsak ng Bataan, in-organisa agad ng mga Hapones ang papet ng republika sa pamumuno ng papet na Pangulong Jose P Laurel at binuo ng mga traydor at kolaborador ang pamahalaan."