Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Paano nakatulong sa sinaunang taop ang interakyon nila sa kanilang kapaligiran?​ -

Paano nakatulong sa sinaunang taop ang interakyon nila sa kanilang kapaligiran?​ -

Asked by: Guest | Views: 74
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Answer:

"Answer:

nakakatulong ito upang maka på muhay sila ng maayos, tahimik,masaya at masagana ang kanilang pamumuhay."