Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Paano natin ipapaliwanag ang pagkabuo ng Pilipinas

Paano natin ipapaliwanag ang pagkabuo ng Pilipinas

Asked by: Guest | Views: 51
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Teorya ng Tulay na Lupa

Ang teoryang ito ay inihayag ni Fritj of Voss. Isinasaad ng teoryang ito na kabit-kabit dati ang mga lupain ng mundo at nagmukha lamang hiwa-hiwalay dahil natunaw ang mga bundok ng yelo. Ito ang naging dahilan ang paglalakbay ng mga tao sa iba’t ibang kontinente."