Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Paano tinuos ng hari ang bawat isa?ipaliwanag sa kwento ni Kapangahasan ni Lamok.​

Paano tinuos ng hari ang bawat isa?ipaliwanag sa kwento ni Kapangahasan ni Lamok.​

Asked by: Guest | Views: 160
Total answers/comments: 0