Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Pagkakatulad ng tradisyon ng pilipinas at america

Pagkakatulad ng tradisyon ng pilipinas at america

Asked by: Guest | Views: 60
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Marami ang pagkakahalintulad ang ma pilipino sa amerika dahi sa kanilang pananakop sa atin. Sa pagkain, suot, sayaw atpb. makikita na ang pagkakapareho