Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Pagkakaugnayan ng reduccion at kristyanismo

Pagkakaugnayan ng reduccion at kristyanismo

Asked by: Guest | Views: 58
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Sa pamamagitan ng reduccion mabilis na maikakalat ng mga Espanyol ang Kristyanismo