Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

"Pagpukaw Gumupit at ilagay ang iyong ID picture sa gitna. Isulat sa nakalaang espasyo ang mga bagay na sapersonal na opinyon mo ay makabu

"Pagpukaw Gumupit at ilagay ang iyong ID picture sa gitna. Isulat sa nakalaang espasyo ang mga bagay na sapersonal na opinyon mo ay makabubuti para sa iyo bilang mag-aaral. Gamiting gabay ang halimbawa.​"

Asked by: Guest | Views: 203
Total answers/comments: 0