Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Pakinabang ng School canteen

Pakinabang ng School canteen

Asked by: Guest | Views: 52
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Ang school canteen ay nakakadagdag atraksyon din sa loob ng paaralan. Bukod rito, dito tayo kumakain at nag bibigay oras upang magkasama-sama ng mga kaibigan sa iba't ibang grado o seksyon. Kadalasan di'y dito bumibili ang mga bata lalo na kung nakalimot sila ng kanilang baon. Napakarami pa ng kapakinabangan nito, ngunit nakatutulong din tayo sa mga tao rito dahil ito rin ay kanilang hanap buhay.