Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Pangngusap sa word na sa palagay ko na nag bibigay ng posibilidad -

Pangngusap sa word na sa palagay ko na nag bibigay ng posibilidad -

Asked by: Guest | Views: 45
Total answers/comments: 0