Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Panuto: Basahing mabuti ang mga langungusap sa ibaba. Isulat sa kahon kung Bilingguwal o -

Panuto: Basahing mabuti ang mga langungusap sa ibaba. Isulat sa kahon kung Bilingguwal o -

Asked by: Guest | Views: 226
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Answer: