Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Panuto: Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy sa Hanay A. Isulat sa patlang angtitik ng tamang sagot.HANAY -

Panuto: Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy sa Hanay A. Isulat sa patlang angtitik ng tamang sagot.HANAY -

Asked by: Guest | Views: 377
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Answer:

"Answer:

11. K

12. P

13. R

14. N

15. X

16. O

17. Y

18. I

19. Q

20. T

21. W

22. V

23. U

24. M

25. S"