Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Pumili ng dalawang paraan na ginamit na pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas at ipaliwanag ang bawat isa kung paano ito nakakaapekto sa mg

Pumili ng dalawang paraan na ginamit na pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas at ipaliwanag ang bawat isa kung paano ito nakakaapekto sa mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan

Asked by: Guest | Views: 71
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"KRISTIYANISASYON

- misyon ng mga prayle upang mahikayat ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong Kristiyanismo.

TRIBUTO

- upang makalikom ng pangangailangan sa kolonya at matustusan ang pangangailangan, ipinataw ang tributo o buwis sa mga katutubo."