Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Repleksyon tunkol sa salat na pamumuhay

Repleksyon tunkol sa salat na pamumuhay

Asked by: Guest | Views: 21
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Ayos lamang magkaroon ng salat na pamumuhay, basta't hindi ka gumagawa ng masama, at wala kang natatapakang tao. Pero syempre, kailangan mo pa ring magsikap upang makalaya ka sa sitwasyon ng kasalatan. Hindi mo kasalanan ang ipinanganak ng salat, ngunit kasalanan mo ang mamatay ng salat at mahirap.