Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

"Sa kuwentong Ang Munting Ibon, iyong napansin ang pahayag na Upang mapagtibay ang ralasyon sa kapwa, maging magalang, matapat, at mabuti ka

"Sa kuwentong Ang Munting Ibon, iyong napansin ang pahayag na Upang mapagtibay ang ralasyon sa kapwa, maging magalang, matapat, at mabuti ka. Naniniwala ka ba na ang ang mga katangian na ito ay ang susi upang makamit natin ang isang mapayapa, masaya at matibay na ralasyon sa ating kapwa tao? Bakit? Ipaliwanag mo ang iyong sagot. 2-3 sentences only​"

Asked by: Guest | Views: 96
Total answers/comments: 0