Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Sa ngayon, ano-ano ang ginagawa ng mga mamamayan para sa Pilipinas? Ang mga ito ba'y nakadulot ng mabuti o mas lalong nakasasama sa kalagaya

Sa ngayon, ano-ano ang ginagawa ng mga mamamayan para sa Pilipinas? Ang mga ito ba'y nakadulot ng mabuti o mas lalong nakasasama sa kalagayan ng bansa?

Asked by: Guest | Views: 97
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Hindi lahat ng mamamayan ay pare pareho ang ginagawa para sa bansa, ang iba ay nakatutulong at ang iba naman ay nagpapadagdag ng problema sa pamahalaan. Kung tayong lahat ay tumutulong sa pagtaguyod ng bansa hinding malabo na tayo'y kasama sa mga pinakamaunlad ng bansa sa mundo sapagkat marami tayong mga likas na yaman na maaari nating maipagmalaki at ingatan.