Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Saan ang tagpuan ng dula ng Munting pagsinta

Saan ang tagpuan ng dula ng Munting pagsinta

Asked by: Guest | Views: 50
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Munting Pagsinta ay isang lugar na malayo sa Mongolia at sa isang sulok na madilim, makipot, at karima-rimarim na piitan o kulungan.