Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Sagutin ang mga sumusunod: 1. Naging madali ba o mahirap ang pagsagot sa "Values Sudoku"? Bakit? 2. -

Sagutin ang mga sumusunod: 1. Naging madali ba o mahirap ang pagsagot sa "Values Sudoku"? Bakit? 2. -

Asked by: Guest | Views: 179
Total answers/comments: 0