Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Sampung paraan ng pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa

Sampung paraan ng pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa

Asked by: Guest | Views: 136
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Answer:

Sampung Paraan ng Pagpapakita ng Pagmamalasakit sa Kapwa
Pagtulong sa isang matanda sa pagtawid sa kalsada.  
Pag-alalay sa mga matanda na nihihirapang maglakad.  
Pagtulong sa mahihirap at wala ng makain.
Pagbibigay ng pagkain sa mga batang namamalimos sa mga kalye.  
Ang pagtulong sa kamag-aaral na maunawaan ang aralin.    
Pagalalay sa mga taong may mga kapansanan.  
Ang pagbabahagi ng talento sa kapuwa.  
Pagtulong sa mga nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit.
Pagkukusang magbigay ng abot sa makakaya sa mga taong nanghihingi ng tulong.
Pagbibigay tulong sa mga taong nasalanta ng bagyo o anumang uri ng sakuna.

Ang pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa ay hindi dapat naghihintay ng kapalit dahil kusa mong loob na ginawa ito, at bukal sa loob mo ang pag-aalay ng pagtulong sa iyong kapwa. Kaya kapag ikaw ay nagmamalasakit at tumutulong sa isang tao, nararapat na huwag ng maghihintay pa ng anumang kapalit sapagkat sa ginawa mo pa lang na pagtulong, may kapalit na ang iyong ginawang kabutihan at ito ay ang kinalugdan at kinatuwaan ka ng Diyos.

Sa pamamagitan ng pagmamalasakit natin sa kapwa dito mas mahuhubog at mapapaunlad ang ating pagkatao. Nangingibabaw ang paggawa natin ng kabutihan para sa ibang tao. Nahuhubog ang ating pagkatao sa pamamagitan ng pagpili ng paggawa ng tama para sa ating kapwa.

Para sa karagdagan pang kaalaman, magtungo sa link na:  

Kahalagahan ng pagtulong sa kapwa: brainly.ph/question/2078566 ,

brainly.ph/question/516149

#LetsStudy"