Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Sino ang mga tauhan sa kabanata 2 ng noli me tangere at ano rin po yung mga mahahalagang impormasyon dito?

Sino ang mga tauhan sa kabanata 2 ng noli me tangere at ano rin po yung mga mahahalagang impormasyon dito?

Asked by: Guest | Views: 75
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Noli Me Tangere Kabanata 2
“Crisostomo Ibarra”
Mga Tauhan
Padre Damaso
Padre Sibyla
Crisostomo Ibarra
Padre Damaso
Tinyente
Kapitan Tinong
Grupo ng mga kababaihan at kalalakihan

Padre Damaso

Ang namutla ng ipakilala sa kanya ni Kapitan Tiyago ang anak ni Don Rafael Ibarra, ang tumangging kaibigan niya si Don Rafael Ibarra na siyang ikinapahiya ni Crisostomo.

Padre Sibyla

Ang nagtaas ng salamin upang tingnang mabuti si Ibarra

Crisostomo Ibarra

Ang kasama ni kapitan tiyago ng dumating sa bulwagan, na nakasuot ng pangluksa ang nag-iisang anak ni Don Rafael Ibarra na nag aral sa Espanya.

Padre Damaso

Ang paring nagulat ng Makita ang kasama ni kapitan Tiyago ng dumating, sinabi niyang hindi man lang kahit kelan naging matalik na kaibigan niya si Don Rafael Ibarra.

Tinyente

Ang bumati sa pagbabalik ni Ibarra at nag wika n asana ay lumigaya ka at di matulad sa iyong ama ayon sa kanya ang kanyang ama ay isang marangal at matapat na lalakeng dapat igalang.

Kapitan Tinong

Ang naging matalik na kaibigan ni Don Rafael Ibarra ang nag aya kay Crisostomo Ibarra na nag anyaya sa binata na maghapunan sa bahay nito.

Grupo ng mga kababaihan at kalalakihan

Ang nilapitan ni Crisostomo Ibarra para kusang ipakilala ang kanyang sarili sapagkat natutunan niya sa bansang aleman ang ipakilala ang sarili kung dadalo sa isang salosalo lalo na at walang ibang nakakakilala sa iyo.

Mahalagang pangyayari sa kabanatang ito
Nagulat si si padre Damaso ng Makita niya ang kasamang lalake ni kapitan Tiyago iyon ang anak ni Don Rafael Ibarra na si Crisostomo Ibarra na nakadamit pang luksa siya ay nag  aral sa Europa.
Ipinakilala ni Ibarra na matalik na kaibigan ng kanyang ama si padre Damaso ngunit ayon sa kura ay kahit kelan ay hindi ko naging matalik na kaibigan ang iyong ama, na lubusang ikinapahiya ni Crisostomo.
Inanyayahan ni kapitan Tinong si Ibarra na sa kanila na maghapunan, pero tinanggihan iyon ng binata sapagkat pupunta siya ng San Diego,  

buksan ang link para sa karagdagang kaalaman

Sino si crisostomo ibarra brainly.ph/question/1303841

Reaksyon sa kabanata 9 ng noli metangere?brainly.ph/question/2139449"