Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Sino sino Ang mga serf sa panahon middle ages

Sino sino Ang mga serf sa panahon middle ages

Asked by: Guest | Views: 52
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ang serf ay isang manggagawang pang-agrikultura na nakatali sa ilalim ng pyudal na sistema upang magtrabaho sa ari-arian ng kanyang panginoon. Ang mga Serfs sa Middle Ages ay karaniwang magsasaka na nagbibigay ng manu-manong paggawa sa lupain ng kanilang panginoon. Ang mga magsasaka ay magbabayad sa Panginoon ng ilang mga dues (sa anyo ng paggawa) kapalit ng paggamit ng bahagi ng lupa ng panginoon upang makagawa ng kanilang sariling pagkain.

Iba pang links na maaaring makatulong:

brainly.ph/question/479328

brainly.ph/question/799727

brainly.ph/question/1013100"