Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

siya ang unang lalaki sa daigdig na pinaghuhugutan ng buhay pls answer this​ -

siya ang unang lalaki sa daigdig na pinaghuhugutan ng buhay pls answer this​ -

Asked by: Guest | Views: 58
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Answer:

"Answer:

Adan

Si Adan ang kauna-unahang tao sa mundo (Genesis 1:27; 1 Corinto 15:45). Nilikha siya ng Diyos bilang kauna-unahang tao at inilagay sa hardin ng Eden na ginawa para lamang sa kanya (Genesis 2:8, 10). Si Adan ang ama ng buong sangkatauhan; at ang bawat taong nabuhay sa buong mundo ay direktang nagmula sa lahi ni Adan, at sa pamamagitan ni Adan, nagmana ang lahat ng tao ng makasalanang kalikasan (Roma 5:12)."