Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Slogan para sa paggamit ng gadget at sa ugnayan ng pamilya

Slogan para sa paggamit ng gadget at sa ugnayan ng pamilya

Asked by: Guest | Views: 48
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ang paksa ng paggamit ng gadget at ugnayan ng pamilya ay napapanahon ngayon dahil marami nang kabataan ang pinipiling makapiling nang mas mahaba ang kanilang mga gadgets kaysa makipag-ugnayan nang maayos sa kanilang pamilya. Dahil dito, hindi malayong maapektuhan ang relasyon ng magulang sa anak dahil ang anak ay mas nawiwili o nag-eenjoy sa paglalaro ng games o paggamit ng social media sa kanilang gadget. Iyan ang isa sa mga epekto ng gadgets sa kabataan. Lumalala na ang labis na exposure ng kabataan sa internet at makabagong teknolohiya. Hindi natin namamalayan, mas marami pa ang oras natin para sa ating mga gadget kaysa lasapin natin ang ating oras sa piling ng ating mga mahal sa buhay kagaya ng ating pamilya at mga kaibigan.

Ang kaunting detalye na iyan ay makakatulong sa iyo sa paggawa ng iyong slogan tungkol sa paggamit ng gadget at ugnayan ng pamilya. Narito ang aking orihinal na halimbawa:

1)     ""Lasapin ang oras kasama ang mga mahal sa buhay

       kaysa mag-games at mag-Facebook lamang sa bahay""

2)    ""Pagtibayin ang relasyon sa mga magulang,

       dahil hindi naman ang gadget mo sa iyo ay nagsilang""

Sana ay nakatulong ang detalye at mga halimbawang slogan sa itaas. Tiyak ako na makakagawa ka rin ng iyong sarili at orihinal na slogan tungkol sa paggamit ng gadget at ugnayan ng pamilya. Tandaan lamang na ang slogan ay maikling mensahe lamang na madaling tandaan. Mas nakabubuti kung may tugma ang dulong pantig ng iyong slogan.

Narito ang iba pang mga links na may kaugnayan sa nasabing paksa:

brainly.ph/question/1896025

brainly.ph/question/1892890

brainly.ph/question/301044"