Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Slogan tungkol sa kalayaan ng mga pilipino

Slogan tungkol sa kalayaan ng mga pilipino

Asked by: Guest | Views: 52
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Angking talino at lakas ng loob

Kalayaan nating pilipino'y nakamtan

Sa mga bayaning nagbuwis ng buhay na wala pag aalinlangan"