Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Slogan tungkol sa kung paano malalabanan ang diskriminasyon

Slogan tungkol sa kung paano malalabanan ang diskriminasyon

Asked by: Guest | Views: 50
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Pagbangon muli nating Kamtin, diskriminasyon ay iwasan natin