Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Sumulat ng sanaysay tungkol sa covid-19​

Sumulat ng sanaysay tungkol sa covid-19​

Asked by: Guest | Views: 64
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Answer:Ang coronavirus disease (COVID-19) ay isang nakahahawang sakit na dulot ng bagong coronavirus. Karamihan sa mga taong magkakaroon ng impeksyon ay makararanas ng hindi malalang sintomas at gagaling. Ngunit ang iba ay makararanas ng malubhang sakit, lalo na sa mga matatanda at mga may dati nang karamdaman. Narito ang ilang mga simpleng hakbang na maaari mong gawin upang maprotektahan ang kalusugan mo at ng iba.

Ang mga payong ito ay maaaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19.

Sana Makatulong :)

Explanation:"