Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Tama bang hilingin and bendisyon ng magulang sa pagpapasya bkt

Tama bang hilingin and bendisyon ng magulang sa pagpapasya bkt

Asked by: Guest | Views: 26
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Oo sapagkat maraming bagay pa ang di natin nalalaman sa mundong ito kaya't nararapat na tayo ay sumangguni muna sa kanila bago gumawa ng mga desisyon