Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Taong hindi silibilisado

Taong hindi silibilisado

Asked by: Guest | Views: 32
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Ang tawag sa taong hindi *sibilisado ay "Barbaro". Siya din ay walang kultura. "Barbarian" sa wikang Ingles.