Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Tawag sa anak ng kambing

Tawag sa anak ng kambing

Asked by: Guest | Views: 39
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Kasagutan:

Ang tawag sa batang kambing ay kid. Ang matandang babae naman o nanay ng batang kambing ay tinatawag na nanny o doe. Samantalang ang matandang lalaki naman o ang tatay ng batang kambing ay tinatawag na buck o billy. Nakabibilib din na ang isang kambing kapag pinanganak, ilang minuto lamang ay nakatatayo na at nakasusubok ng maglakad.

#AnswerForTrees"