Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Tinutuyo: Lantawa sang maayo ang laragway, tun-i kag sabtan ang pamangkot sa Pasanyugon. tes 1.sin o -

Tinutuyo: Lantawa sang maayo ang laragway, tun-i kag sabtan ang pamangkot sa Pasanyugon. tes 1.sin o -

Asked by: Guest | Views: 79
Total answers/comments: 0