Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Tula para sa pagmamahal sa bayan

Tula para sa pagmamahal sa bayan

Asked by: Guest | Views: 122
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Pagmamahal sa bayan

Sa bayan ako isinilang

Upang ipaglaban mula sa kasamaan

Bayan ang aking tahanan

Kahit buhay pa ang tinamaan

Protektahan ang buong sambayanan

Pagmamahal at Pagkakaisa ng mamamayan

Ang Susi ng tagumbay upang matapos ang Laban

Pagmamahal sa bayan ating kinagisnan"