Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Wala bang Story yan? idolo?

2. Anong bitag ang inihanda ni Pilandok para sa Sultan? Sa iyong palagay, ito kaya ау ginawa niya para -

Asked by: Guest | Views: 48
Total answers/comments: 0