Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

What is the main purpose of train law .

What is the main purpose of train law .

Asked by: Guest | Views: 75
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

ang purpose nya is Kinakailangan ang Comprehensive Tax Program (CTRP) upang mapabilis ang pagbawas ng kahirapan at maayos na matugunan ang hindi pagkakapantay-pantay upang matamo ang pangako ng Pangulo ng tunay na pagbabago. Sa pamamagitan ng paggawa ng sistema ng buwis ng mas simple, mas maayos, at mas mahusay, ang karagdagang at mas matibay na stream ng mga kita ay kailangang mabuo upang makagawa ng makabuluhang pamumuhunan sa ating mga tao at imprastraktura upang makamit ang ating pangitain para sa Pilipinas.