Home » Articles » Schools / Universities

List of 165+ Tagalog Slogans for Students

"Slogan". Bilang isang estudyante, paulit-ulit mong naririnig ang salitang slogan. Marahil alam mo sa isip mo kung ano ang ideya tungkol sa slogan pero hindi mo alam ang kahulugan.

Kahulugan ng Slogan

Ano ba ang kahulugan ng slogan?

Ang slogan ay isang maikli, nakakaantig-damdamin, mahirap-kalimutan na mga pangungusap na kadalasan ay nagbibigay aral, babala o identidad sa mambabasa.
 
Narito ang ilang sa mga slogans na pwede mong pag-aralan, gamitin o unawain bilang isang studyante.

List of Tagalog Slogans

List of 165+ Tagalog Slogans for Students

1.) Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
 
2.) Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan.
 
3.) Matalino man ang matsing, napaglalamangan din.
 
4.) Ang taong tamad, kadalasa'y salat.
 
5.) Puri sa harap, sa likod paglibak.
 
6.) Ang tunay mong kaibigan, nasusubok sa gipitan.
 
7.) Sagana sa puri, dukha sa sarili
 
8.) Mag-aral kang mamaluktot habang maigsi ang kumot.
 
9.) Walang paku-pakundangan, sa tunay na kaibigan.
 
10.) Matabang man ang paninda, matamis naman ang anyaya.
 
11.) Matapang sa kapwa Pilipino, susukot-sukot sa harap ng dayo.
 
12.) May pakpak ang balita, may tainga ang lupa.
 
13.) Kapag tunay ang anyaya, sinasamahan ng hila.
 
14.) Hindi sasama ang pare, kundi sa kapwa pare.
 
15.) Ang magandang asal ay kaban ng yaman.
 
16.) Ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan.
 
17.) Ang katotohana'y kahit na ibaon, lilitaw pagdating ng takdang panahon.
 
18.) Magbiro ka sa lasing, huwag sa bagong gising.
 
19.) Ang ibinabait ng bata, sa matanda nagmula.
 
20.) Ang lumalakad ng marahan, matinik man ay mababaw. Ang lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim.
 
21.) Pagsasama ng tapat, pagsasama ng maluwat.
 
22.) Ang mabuting halimbawa, ay higit na mabisa kaysa pahayag na dakila.
 
23.) Ang ibinabait ng bata, sa matanda nagmula.
 
24.) Kasama sa gayak, di kasama sa lakad.
 
25.) Ang hindi tumupad sa sinabi, walang pagpapahalaga sa sarili.
 
26.) Ang maniwala sa sabi-sabi'y walang bait sa sarili.
 
27.) Anuman ang tibay ng piling abaka, ay wala ring lakas kapag nag-iisa.
 
28.) Ang mabigat gumagaan pag napagtutuwangan.
 
29.) Ako, ikaw o kahit sinumang nilalang, tayong lahat ay arkitekto ng sariling kapalaran.
 
30.) Ang lihim na katapangan ay siyang pakikinabangan.
 
31.) Marami ang matapang sa bilang, ngunit ang buong-loob ay iilan.
 
32.) Nawala ang ari, ngunit hindi ang lahi.
 
33.) Hanggang maiksi ang kumot, magtiis na mamaluktot.
 
34.) Walang ligaya sa lupa na di dinilig ng luha.
 
35.) Pagkapawi ng ulap, lumilitaw ang liwanag.
 
36.) Ang hindi tumupad sa sinabi, walang pagpapahalaga sa sarili.
 
37.) Bago mo sikaping gumawa ng mabuti, kailangan mo munang igayak ang sarili.
 
38.) Buhay-alamang, paglukso ay patay.
 
39.) Ang tao na walang pilak, parang ibong walang pakpak
 
40.) Gaano man ang iyong lakas, daig ka ng munting lagnat.
 
41.) Kaya matibay ang walis, palibhasa'y nabibigki.
 
42.) Ang lakas ay daig ng paraan.
 
43.) Sa larangan ng digmaan, nakikilala ang tapang.
 
44.) Ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang.
 
45.) Ang lalaking tunay na matapang, hindi natatakot sa pana-panaan.
 
46.) Kapag pinangatawanan, sapilitang makakamtan.
 
47.) Pag may hirap, may ginhawa.
 
48.) Pag may kalungkutan, may kasiyahan.
 
49.) Kung aakyat ka nga't mahuhulog naman, mabuting sa lupa'y mamulot na lamang.
 
50.) Kapag ang tao'y matipid, maraming maililigpit.
 
51.) Ano man ang gagawin, makapitong iisipin.
 
52.) Ang hindi napagod magtipon, walang hinayang magtapon.
 
53.) Madali ang maging tao, mahirap magpakatao.
 
54.) Ang tunay na anyaya, sinasamahan ng hila.
 
55.) Ang magalang na sagot ay nakakapawi ng poot.
 
56.) Ang gawa sa pagkabata, dala hanggang pagtanda.
 
57.) Pag di ukol, ay di bubukol.
 
58.) Kung sino ang masalita ay siyang kulang sa gawa.
 
59.) Daig ng maagap ang taong masipag.
 
60.) Ako ang nagbayo ako ang nagsaing saka ng maluto'y iba ang kumain.
 
61.) Ubus-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga.
 
62.) Kung sino ang pumutak ay siyang nanganak.
 
63.) Magsama-sama at malakas, magwatak-watak at babagsak.
 
64.) Matibay ang walis, palibhasa'y magkabigkis.
 
65.) Walang palayok na walang kasukat na tungtong.
 
66.) Sa taong walang takot, walang mataas na bakod.
 
67.) Kung ano ang puno, siya ang bunga.
 
68.) Kung walang tiyaga, walang nilaga.
 
69.) Kung may tinanim, may aanihin.
 
70.) Huli man daw at magaling, naihahabol din.
 
71.) Aanhin pa ang damo, kung patay na ang kabayo.
 
72.) Ang taong nagigipit, sa patalim kumakapit.
 
73.) Ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo.
 
74.) Kunwaring matapang, bagkus duwag naman.
 
75.) Ang mabigat ay gumagaan, kung pinagtutulungan.
 
76.) Kapag apaw na ang takalan, kailangan kalusan.
 
77.) Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ibabaw, minsang nasa ilalim.
 
78.) Pagkahaba-haba man daw ng prusisyon, sa simbahan din ang tuloy.
 
79.) Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw.
 
80.) Malaking puno, ngunit walang lilim.
 
81.) Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, daig pa ang malangsang isda.
 
82.) Walang naninira sa bakal kundi sariling kalawang.
 
83.) Di lahat ng kagalingan ay may dalang katamisan.
 
84.) Pulutin ang mabuti, ang masama ay iwaksi.
 
85.) Malakas ang bulong kaysa sigaw.
 
86.) Ang kaginhawaan ay nasa kasiyahan, at wala sa kasaganaan.
 
87.) Kung saan ang hilig duon mabubuwal.
 
88.) Nakikita ang butas ng karayom, hindi nakikita ang butas ng palakol.
 
89.) Ano man ang gawa at dali-dali ay hindi iigi ang pagkakayari.
 
90.) Mainam na ang pipit na nasa kamay kaysa lawing lumilipad.
 
91.) Walang mahirap na gawa pag dinaan sa tiyaga.
 
92.) Nagpapakain ma't masama sa loob, ang pinakakain hindi nabubusog.
 
93.) Sagana sa puri, dukha sa sarili.
 
94.) Magsisi ka man at huli wala nang mangyayari.
 
95.) Batang puso madaling marahuyo.
 
96.) Naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala.
 
97.) Kung binigyan ng buhay, bibigyan din ng ikabubuhay.
 
98.) Buntot mo, hila mo.
 
99.) Walang mapait na tutong sa taong nagugutom.
 
100.) Ang anumang kasulatan dapat ay lalagdaan.
 
101.) Ang tunay na kaibigan karamay kailan man.
 
102.) Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan.
 
103.) Ang tunay mong pagkatao, nakikilala sa gawa mo.
 
104.) Magkulang ka na sa magulang huwag lamang sa biyenan.
 
105.) Kung gaano kataas ang lipad gayon din ang lagapak pag bagsak.
 
106.) Kapag ang ilog ay matahimik, asahan mo at malalim.
 
107.) Kung ano ang itinanim, iyon din ang aanihin.
 
108.) Kung sino ang unang pumutak, siya ang nanganak.
 
109.) Ang mabuting gawa kinalulugdan ng madla.
 
110.) Ang butong tinangay ng aso, walang salang nalawayan ito.
 
111.) Ang iyong hiniram, isauli o palitan.
 
112.) Ang bungang hinog sa pilit kung kainin ay mapait.
 
113.) Gawin mo sa kapuwa mo ang nais mong gawin niya sa iyo.
 
114.) Madaling pumitas ng bunga, kung dadaan ka sa sanga.
 
115.) Ibong sa hawla’y ikinulong nang mahigpit, kapag nakawala’y hindi na babalik.
 
116.) Kahoy mang babad sa tubig sa apoy huwag ilapit ‘pag ito’y nadarang sa init, sapilitang magdirikit.
 
117.) Sa larangan ng digmaan, nakikilala ang matapang.
 
118.) Ang pag-ilag sa kaaway ang tunay na katapangan.
 
119.) Ano man ang tibay ng piling abaka ay wala ring silbi kapag nag-iisa.
 
120.) Walang matiyagang lalake sa pihikang babae.
 
121.) Matutuyo na ang sapa nguni’t hindi ang balita.
 
122.) Aanhin mo ang palasyo, kung ang nakatira ay kuwago, mabuti pa ang bahay kubo, ang nakatira ay tao.
 
123.) Kung pukulin ka ng bato, tinapay ang iganti mo.
 
124.) Balat man at malinamnam, hindi mo matitikman.
 
125.) Kung saan nahihilig, duon din nabubuwal.
 
126.) Naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala.
 
127.) Ang bulsang laging mapagbigay, hindi nawawalan ng laman.
 
128.) Ubus-ubos biyaya, maya-maya ay nakatunganga.
 
129.) Kung ano ang sukat ng ohales, iyon ding ang laki ng butones.
 
130.) Bago ka bumati ng sa ibang uling, uling mo muna ang iyong pahirin.
 
131.) Walang lumura sa langit na di sa kanyang mukha nagbalik.
 
132.) Di lahat ng kapaitan ay tanda ng kasamaan.
 
133.) Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili.
 
134.) Walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha.
 
135.) Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasamang maluwat.
 
136.) Ang taong mapag-alinlangan, madalas mapagiwanan.
 
137.) Ang pili ng pili, natatapat sa bungi.
 
138.) Ang araw bago sumikat nakikita muna'y banaag.
 
139.) Huwag kang magtiwala sa di mo kakilala.
 
140.) Ang paala-ala ay mabisang gamot sa taong nakakalimot.
 
141.) Tikatik man kung panay ang ulan, malalim mang ilog ay mapapaapaw.
 
142.) Ang iyong kakainin, sa iyong pawis manggagaling.
 
143.) Kung nasaan ang asukal, naruon ang langgam.
 
144.) Nasa taong matapat ang huling halakhak.
 
145.) Ang pag-aasawa ay hindi biro, ‘di tulad ng kanin iluluwa kung mapaso.
 
146.) Hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay.
 
147.) Ang langaw na dumapo sa kalabaw, mataas pa sa kalabaw ang pakiramdam.
 
148.) Kapag ang ilog ay maingay, asahan mo at mababaw.
 
149.) Huwag magbilang ng manok hangga’t hindi napipisa ang itlog.
 
150.) Magkupkop ka ng kaawa-awa, langit ang iyong gantimpala.
 
151.) Kapag bukas ang kaban, nagkakasala sinuman.
 
152.) Ang utang ay utang, hindi dapat kalimutan.
 
153.) Walang humawak ng lutuan na hindi naulingan.
 
154.) Ang sakit ng kalingkingan damdam ng buong katawan.
 
155.) Walang mapait na tutong, sa taong nagugutom.
 
156.) Sa taong may tunay na hiya, ang salita ay panunumpa.
 
157.) Walang matiyagang lalake, sa pihikang babae.
 
158.) Sa maliliit na dampâ nagmumula ang dakila.
 
159.) Ang isip ay parang itak, Sa hasa tumatalas.
 
160.) Kuwarta na, naging bato pa.
 
161.) Kung anong bukang-bibig ay siyang nilalaman ng dibdib.
 
162.) Bibig na natatakpan, hindi papasukin ng langaw
 
163.) Kapag Sexy Libre, Pag Mataba Duble
 
164.) Basta Tsismosa, Inggitera
 
165.) Kung Walang Kurap, Walang Mahirap
 
166.) Patatagin ang Isipan, droga ay iwasan. Palakasin ang katawan, Diyos ang ating kailangan tungo sa magandang kinabukasan.
 
167.) ---"your slogan here" --- your name here.
 
 
Do you have more tagalog slogans in mind? Kung meron pa kayong ibang slogans, pwede niyong ipost sa comment sa ibaba. Ilalagay namin inyong mga slogans dito sa listahan kasama ang inyong pangalan.
- https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"List of 165+ Tagalog Slogans for Students" was written by Mary under the Schools / Universities category. It has been read 240980 times and generated 13 comments. The article was created on and updated on 20 May 2024.
Total comments : 13
jacob [Entry]

"Bayaning dakila ating galangin"
Sellon M. [Entry]

"Mabigat man, gumagaan kapag napagtutulungan."
Cristina orido [Entry]

slogan para sa karapatan sa pabahay
Welje [Entry]

Slogan tungkol sa mabuting asal
Meron ba kayo?
lor [Entry]

ok
Kenneth [Entry]

Pwede po ba yong slogan ng "Pagiging magalang"
Maria [Entry]

Sa breastfeeding ni ina, gulay at prutas ni ama, nutrisyon ni baby ay kumpleto na."
renz [Entry]

slogan tungkol sa pilosopiya na ako-hindi-ako at hindi-ako-ako
ayy [Entry]

Ang Pilipinas ay isang bansa, na may maraming pusa
guess1427 [Entry]

e di wow
guess1427 [Entry]

nasa dios ang awa nasa tao ang gawa
Ashley [Entry]

Nakakabwisit hindi naman nakakatulong!
Guest [Entry]

Ashley, ano bang klaseng slogan kelangan mo?