Home » Articles » Literature

Buwan ng Wika Slogans (Biggest Collection - 70+ Slogans)

Hi there students! And hi there people! Due to your urgent demand, I'll be making here a compilation of slogans for the Buwan ng Wika.

Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, "Ang tema ay kumikilala sa wikang Filipino bilang midyum sa paglikha at pagpapalaganap ng pambansang karunungan at kaunlaran. Sa pamamagitan ng tema, layon ng KWF na palaganapin ang wikang Filipino sa iba’t ibang larangan ng karunungan, lalo na sa agham at matematika”.
I will first create some sample of slogans related to the theme. You can make your own slogans and we all add them to the list below. Your name will be included in the last part of your slogan.

Buwan ng Wika Slogans

List of Buwan ng Wika Slogans

Theme: "Filipino: Wika ng Saliksik"
 1. "Wikang Filipino gamitin, sa pagpapalawak ng karunungan at kaunlaran ng bayan natin." - by khen salce
 2. "Sa paglago ng karunungang agham at matematika, gamitin ang Wikang Filipino bilang salita." - by khen salce
 3. "Sa pagtuklas ng kaalaman, wikang Filipino gawing kasangkapan, upang kulturang Pinoy lalong maging makabuluhan." - by khen salce
 4. "Kulturang Pinoy pahalagahan, wikang Filipino gamitin sa pagtuklas ng kaalaman." - by khen salce
 5. "Sa pagpapalago ng matematika at siyensa, wikang Filipino gamiting salita." - by khen salce
 6. "Kultura at Wikang Filipino, maging kaakibat sa pagpalago ng karunungang pantao." - by khen salce
 7. "Wikang Filipino gamitin, habang kaalaman pinapaunlad natin." - by khen salce
 8. "Sa kaalamang papalago, gamiting salita ating wikang Filipino." - by khen salce
 9. "Paggamit ng Wikang Filipino, Maging Kaakibat ng Karunungang Progresibo!" - by khen salce
 10. "Wikang Filipino ating payabungin, Kung hindi tayo, Sino ang aasahan mo?" - by Jonila
 11. "Hindi sa kulay at dugo ang sukatan, Kundi sa wikang iyong pinanghahawakan." - by Marvin Pabillano
 12. "Ang bansang nagkakaisa, Wika ang kumukumpirma." - by Marvin Pabillano
 13. "Wikang Filipino: Ang Pundasyon ng Karunungan at Kaalaman ng Bawat Pilipino. Isang Tulay Patungo sa Tagumpay Nating Mga Kabataan, Hakbang Para sa Maganda Nating Kinabukasan." - by Joey Nardo, 2018
 14. "Wika Natin ay Isapuso at Isadiwa na syang Daan sa Kinabukasan ng mga Filipino" - by Archie
 15. "Sa Mapanuring Isipan at Mapanaliksik na Pamamaraan, Wikang Filipino ang Syang Pamantayan." - by Fatima G. Barona.
 16. "Wikang Filipino Ating Gamitin Dahil Ito ay Sariling Atin." - by Ver Cassey
 17. "Wikang Matatag Di Ako Papayag, Bastusin ng Banyagang Dumuwag." - by Razaela
 18. "Wikang Filipino'y Palaganapin, Upang Ating Bansa'y Tangkilikin, Kilalanin." - by James
 19. "Wikang Filipino ay ating Mahalin, Sariling Wika ay Pagyamanin, Wika nati'y patuloy na Saliksikin." - by Keziah Chriszie B. Rico
 20. "Wikang Filipino Ating Payabungin Kung Hindi Tayo, Sino ang Aasahan Mo?" - by Jonila
 21. "Tungo sa kaunlaran gamit ang natatanging kaalaman; Kasagutan ng mga katanungan, Wikang Filipino ang ating maaasahan" - by Edmund Duterte Jr.
 22. "Gamitin ang talino, katutuhana'y alamin mo; Sa pagkalap ng kaalaman, Wikang Filipino ang tanging daan!" - by Edmund Duterte Jr.
 23. "Wikang Filipino Pausbungin at Palaganapin,Gamitin ng Tama upang Ibang Lahi hindi tayo Maliitin" - by KuyaRu
 24. "Wikang Filipino ating pagyamanin, nang bansang Pilipinas mataguyod natin." - by Zeraiyah Alexa
 25. "Be the next to put your slogan here..." - your name
 


List of Buwan ng Wika Slogans 2017

 1. "Kung manhid ka sa pagpapahalaga sa wikang Filipino, ipinagkakanulo mo ang iyong pagka-Filipino" - by khen salce
 2. "Ang Tunay na Filipino, May Mataas na Pagpapahalaga sa Wikang Filipino" - by khen salce
 3. "Sa paglipas ng panahon, ang tunay na Filipino ay lalong tumatatag sa pagpapahalaga sa Wikang Filipino" - by khen salce
 4. "Hindi ka tunay na Filipino, Kung Sobrang Hina ng Pagpapahalaga mo sa Wikang Filipino" - by khen salce
 5. "May dugo kang Filipino, kung isinasapuso mo ang Wikang Filipino" - by khen salce
 6. "Palakasin ang identidad-Filipino, Isapuso at Salitain Lagi ang Wikang Filipino" - khen
 7. "Aanhin mo pa talino mo kung wikang filipino di mo kabisado maigi pang maging mangmang kaysa maging matalinong utal" - kevin ryan.
 8. "Isapuso ang Wikang Filipino,ito ang magpapatatag sa ating pagkapilipino." - RediahxD
 9. "Pagkakaisa't mithiin ay mararating kung iisang wika ang gagamitin" - meliz
 10. "Palakasin ang sariling wika upang matamo ang katatagan ng bansa." - Nayasuh
 11. "Nakasalalay ang kaunlaran ng isang bansa sa tatag ng wika." - Divina Amor Acain
 12. "Wikang filipino pahalagahan at gamitin , sandata ito sa pagiging matatag natin" - Divina Amor Acain
 13. "Wikang filipino ating sandata upang tayo'y umunlad at yumabong na parang isang puno ating ingatan ating pagkapilipino dahil ito'y sandata sa magulong mundo" - Ma Natalie I. Enriquez
 14. "Kung sa wikang Filipino nakamit ang kasarinlan, anupa't sa wikang Filipino din makakaahon ang bayan." - Maria Teresa Cuadra
 15. "Wikang Filipino ay gamitin para sa iisang mithiin" - bea
 16. "Marami man ang wika sa mundo, wikang Filipino ay matatag at buong- buo." - enzo miguel marty
 17. "Mahalin ang sariling wika, upang umunlad ang sariling bansa." - Reizar Tayao
 18. "Wikang Filipino ay ipagbunyi, Dahil Pilipino ang ating Lahi" - Edison Biscaro
 19. "Bayang Pilipinas ay hindi malaki, ngunit wika dito ay pinagmamalaki ng mga Pilipinong dito lumaki" - riaangella
 20. "Ang wika ay siyang espada nating mga Pilipino, Siyang sandata sa sa pakikibaka sa mundo. Ang wikang bigay, gamit ko, Landas at tanglaw sa mundong kay gulo." - by Whilma Masangcay Abanador
 21. "Tibay, Lakas at Tatag ang siyang sumasagisag ng wikang Filipinong maunlad" - by reynante . gaufo
 22. "Tibay ng Pagka-Pilipino na siyang lakas at tatag at patuloy na sumasagisag sa wikang filpinong tunay na maunlad." - by reynante gaufo
 23. "Wikang Filipino, kanta ng demokrasya, tula ng kaunlaran at sigaw ng kalayaan." - Lawrence
 24. "Wikang Filipino ating gamitin upang tumatag ang bansang atin" - kim
 25. "Ang wika ay tanging daan, Tungo sa pagkakaunawaan." -  mark anthony nungay
 26. "Mahalin ang wikang filipino dahil itoy galing pa sa ating mga ninuno" - rechelle
 27. "Wikang Filipino gamitin sa talino upang magkaisa't umunlad ang sambayanang pilipino" - nadz
 28. "Tibay ng Pagka-Pilipino na siyang lakas at tatag at patuloy na sumasagisag sa wikang filpinong tunay na maunlad" - reynante . gaufo
 29. "Tibay, Lakas at Tatag ang siyang sumasagisag ng wikang Filipinong maunlad" - reynante gaufo
 30. "Wikang filipino gamitin sa talino upang magkaisa't umunlad ang sambayanang pilipino" - nadz
 31. "Mahalin ang wikang filipino dahil itoy galing pa sa ating mga ninuno" - rechelle
 32. "Ang wika ay tanging daan; Tungo sa pagkakaunawaan" - mark anthony nungay
 33. "Wikang Filipino ating gamitin upang tumatag ang bansang atin" - kim
 34. "Wikang Filipino ay gamitin tungo sa kaunlaran ng bayan natin" - lee jay kilaton
 35. "Wikang Filipino ay gamitin para sa iisang mithiin" - kate
 36. ''Ang Edukasyon ay mahalaga upang buhay ay guminhawa."- Niel
 37. "Wikang Filipino ay namumukod tangi, Kayaman at tatak nitoNg ating lahi, Kaya't wag hayaan na itoy maduhagi, Sa halip, pagyamanin at ipagpunyagi." - by sharlyn lachama
 38. "Wika mo, wika ko wika nating lahat wikang filipino atin pang iangat" - by jonseth
 39. "Wika natin laban sa katiwalian dahil tayo'y masaya kahit di mayaman" - by PJ
 40. "Pilipinas ang bansa mo, Pilipino ang lahi mo, Filipino dapat ang wika mo!" - Steph Nodado
 41. "Wikang Pambansa, payabungin, pagyamanin, saan ka man makararating." - Steph Nodado
 42. "Wika nilinang mo ang makataong kaisipan, Pinag-unlad at pinagyaman, sa pagbabago at kaunlaran, Pambansang Wika ang naging dahilan." - Gerald Cabesas
 43. "Wikang pambansa ating gamitin, saan man makarating." - Venice Aira Montañez
 44. "Ating mahalin at bigyang halaga mga kalikasan pinaubaya at wikang ipinamana." - Mary Jose Sore
 45. "Wikang Filipino; wikang sinilangan, hindi dapat talikuran ating kinalakhan; Pagmamahal sa bayan dapat patunayan, Filipino ay ipagmalaki humantong man sa kamatayan." - Mac Larry Celebre
 46. "Wika ng karunungan ay pagyamanin, dahil saan man magpunta ay dadalhin" - by acilegna
 47. "Gamitin ang wikang kinagisnan, Sa pagkakaisa ng sambayanan." - by nino
 48. "Wikang Filipino ang siyang ating sining, Mga Pilipinong wari'y bituing nagniningning" - Jairoz Soria
 49. "Ating wika'y tangkilikin, sapagkat saanman magpunta ito'y iyong dadalhin." - by Kurt
 50. "Wikang kinagisnan tungo sa pag-unlad ng bayan." - by Aiza Cuartiro
 51. "Bansang umuunlad, Wika ang naglalahad." - by NILO
 52. "Tatag ng wikang Filipino, tatak ng bansang matalino." - by NILO
 53. "Wikang kinagisnan, masa ang puhunan." - by NILO
 54. "Sama-samang sa pag-asenso, wikang Filipino ang siyang magbabago." - by NILO
 55. "Isang wika, isang bansa, ito ang bagong simula." - by NILO
 56. "Wikang Filipino Gamitin sa Talino, Isapuso't Isaisip Pahalagahan ang Wika ng ating Lahing Pilipino." - by Austin John S. Sanguillosa
 57. "Wikang Filipino Iyong Yakapin, Uunlad itong Bayan Natin." - by jeh valenzuela
 58. "Wikang Filipino: Bigkis ng Pagkakaunawaan at Sandata ng Mamamayan Patungo sa Kaunlaran". - by Nixon Norieste
 59. "Wika ang nagsilbing teleskopyo sa pagtuklas ng pagbabago; Ang karunungang natamo, sa progreso patungo." - by Yellow
 60. "Wikang Filipino, Susi sa Pagbabago" - Yuks
 61. "Wikang Tagalog Ay Ating Isapuso't Isip Sapagkat Ito ang Sumisimbolo ng ating Pagka-Pilipino at Pagmamahal sa Pilipinas" - Jaymee Chua
 62. "Wikang Filipino ating payabungin kung hindi tayo, sino ang asahan mo?" - Anonymous
 63. "Ang wika ay paraan ng ating komyunikasyon upang tayo ay magkaintindihan at upang tayo ay magkaisa" - Arvi
 64. "Ang bansang nagkakaisa, wika ang kumukumpirma." - by Marvz Pabillano
 65. "Hindi sa kulay at dugo ang sukatan, Kundi sa wikang iyong pinanghahawakan." - by Marvz Pabillano
 66. Wikang Filipino ating pagyamanin, nang bansang Pilipinas mataguyod natin - by Zeraiyah Alexa
 67. Sa bansang nagkakaisa Wikang Filipino ang dapat isapuso Saan man sa sulok ng mundo Pinagmamalaki ko ang pagiging Pilipino - by Crisaldo D. Umlas
 68. "Wikang pilipino'y ingatan ito'y ating pahalagahan wikang baybayin ang kaylangan dahil hindi ito makukuha ninuman" - by denver daguio
 69. "Wikang pilipino'y ipagmalaki , ito'y ating ibahagi,ating ipahirati, kagalangan at katapangan ng ating lahi" - by Zerokaragany 
 70. "Wikang nagmula pa sa ating mga ninuno, Ating gawing intrumento, Upang mas hubugin ang ating pagka-Pilipino. - by Jeber
 71. "Wikang Filipino ay pahalagahan para sa kinabukasan ng ating Bayan" - by Trix
 72. "Wikang Filipino ang dapat nating gamitin upang ating bansa ay paunlarin" - by ben
 73. "Wikang Filipino: instrumento ng pag-unlad at pagbabago" - by Ven-16
 74. "Sa pagpapaunlad ng mga kaalaman ukol sa mga bagay-bagay, sariling wika, ang wikang Filipino ating gamiting kaagapay." - by Emerald D.T.
 75. "Ano ang siyang pinagmulan ng kasaysayan ng ating bayan Hali't ating paunlakan, Filipino, ang wika ng karunungan" - by Edmund Duterte Jr.
 76. "Be the next to put your slogan here..." - your name
Do you have any slogans out there? Make your own slogan and we will be happy to add them here in the above list.
- https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Buwan ng Wika Slogans (Biggest Collection - 70+ Slogans)" was written by Mary under the Literature category. It has been read 581069 times and generated 294 comments. The article was created on and updated on 02 February 2021.
Total comments : 294
Ktvcsr [Entry]

buy lipitor 10mg generic <a href="https://lipiws.top/">buy lipitor generic</a> atorvastatin generic
Edmund Duterte Jr [Entry]

Sa pagkalap ng mga kaalaman
Kasagutan sa mga katanungan
Ano nga ba ang ating maasahan
Hali't ating paunlakan, Filipino, Wika ng Karunungan
Edmund Duterte Jr [Entry]

Sa pagkalap ng mga kaalaman
Ano nga ba ang ating maasahan
Hali't ating paunlakan ang Wika ng Karunungan
Wikang Filipino ang tanging daan
Zeraiyah Alexa [Entry]

Wikang Filipino ating pagyamanin, nang bansang Pilipinas mataguyod natin.
Crisaldo D. Umlas [Entry]

Sa bansang nagkakaisa
Wikang Filipino ang dapat isapuso
Saan man sa sulok ng mundo
Pinagmamalaki ko ang pagiging Pilipino
- Crisaldo Umlas
gensiz13 [Entry]

Wika'y Ingatan Jowa'y Wag pakielaman
denverdaguio [Entry]

"Wikang pilipino'y ingatan
ito'y ating pahalagahan
wikang baybayin ang kaylangan
dahil hindi ito makukuha ninuman"
Zerokaragany [Entry]

"Wikang pilipino'y ipagmalaki , ito'y ating ibahagi,ating ipahirati, kagalangan at katapangan ng ating lahi"
Jeber [Entry]

Wikang nagmula pa sa ating mga ninuno,
Ating gawing intrumento,
Upang mas hubugin ang ating pagka-Pilipino.
Trix [Entry]

Wikang Filipino ay pahalagahan para sa kinabukasan ng ating Bayan
Exequiel [Entry]

Hindi man tayo mayaman, meron namang laman ang ating kaisipan
wika [Entry]

mama mo buwan ng wika!
ben [Entry]

National Heroes Day
ben [Entry]

Wikang Filipino ang dapat nating gamitin upang ating bansa ay paunlarin
Ven-16 [Entry]

Wikang Filipino: instrumento ng pag-unlad at pagbabago
ronniechanboyet [Entry]

"Kumain ng gulay upang hindi maging jutay." - boyEt jr.
ronniechanboyet [Entry]

"Mama mo wika ng saliksik." - boyEt
Emerald D.T. [Entry]

"Sa pagpapaunlad ng mga kaalaman ukol sa mga bagay-bagay, sariling wika, ang wikang Filipino ating gamiting kaagapay."
ronniechanboyet [Entry]

mama mo wika
KuyaRu [Entry]

"Wikang Filipino Pausbungin at Palaganapin,Gamitin ng Tama upang Ibang Lahi hindi tayo Maliitin"
Edmund Duterte Jr. [Entry]

Ano ang siyang pinagmulan ng kasaysayan ng ating bayan
Hali't ating paunlakan, Filipino, ang wika ng karunungan
Edmund Duterte Jr. [Entry]

Tungo sa kaunlaran gamit ang natatanging kaalaman
Kasagutan ng mga katanungan, Wikang Filipino ang ating maaasahan
ronniechanboyet [Entry]

mama mo kaunlaran
Edmund Duterte Jr. [Entry]

Gamitin ang talino, katutuhana'y alamin mo
Sa pagkalap ng kaalaman, Wikang Filipino ang tanging daan!
Joey Nardo [Entry]

Wikang Filipino, ang pundasyon ng karunungan at kaalaman ng bawat Pilipino. Isang tulay patungo sa tagumpay nating mga kabataan, hakbang para sa maganda nating kinabukasan.

Joey Nardo, 2018
Archie [Entry]

Wika natin ay isapuso at isadiwa na syang daan sa kinabukasan ng mga Filipino - by archie
fatima g. barona [Entry]

Sa mapanuring isipan at mapanaliksik na pamamaraan, Wikang Filipino ang syang pamantayan
Ver casssey [Entry]

WIKANG PILIPINO ATING GAMITIN DAHIL ITO AY SARILING ATIN
razaele [Entry]

Wikang matatag di ako papayag, bastusin ng banyang dumuwag
kcmn [Entry]

"Tangina mo! Bakit mo ikinahihiya ang wikang Pilipino? Di pa ba sapat ito? Upang maging susi sa mithiin at pagkapanalo Mo?
JA M ES [Entry]

"WIKANG FILIPINO'Y ATING PALAGANAPIN, UPANG ATING BANSA'Y TANGKILIKIN,KILALANIN"
-JA M ES
Andrei Leonne Gregorio [Entry]

Kabataan sa iyong pag-unlad, hindi sa kulay at dugo ang sukatan, kundi sa wikang iyong pinahahalagahan.
1 2 3 ... 9 10 »