Home » Articles » Schools / Universities

Seminar-Worksyap sa Paggamit ng Wikang Filipino sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Matematika at Siyensiya

Ang Learners Academy ay magdaraos ng Seminar-Worksyap sa Paggamit ng Wikang Filipino sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Matematika at Siyensiya sa Mayo 28, 2012 na gaganapin sa The Learner’s Academy, San Pablo City.
Ang layunin ng Seminar-Worksyap ay mabigyan ng batayang treyning ang mga guro sa mababang paaralan sa pagtuturo ng Matematika at Siyensiya gamit ang wikang katutubo.

Inaanyayahang dumalo sa seminar-worksyap na ito ang mga guro mula sa pampubliko at pribadong mababang paaralan.

Para sa karagdagdang impormasyon, ang mga kinauukulan ay maaaring makipag-ugnayan sa:

The Learners Academy
Almario Street corner Lt. Brion Street
Siyudad ng San Pablo
Telepono Blg.: (049) 561-3139
 

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Seminar-Worksyap sa Paggamit ng Wikang Filipino sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Matematika at Siyensiya" was written by under the Schools / Universities category. It has been read 3179 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 11 May 2012.
Total comments : 0